Ba bộ vào cuộc vụ ô tô chở cây 'khủng' trên quốc lộ