Apple đã thành công ty Mỹ đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD

13/0,611