Áp thấp nhiệt đới tiến nhanh vào Biển Đông, có thể mạnh thành bão