Áp thấp nhiệt đới quét ngang bờ biển Trung Quốc, hướng vào Việt Nam