Áp thấp nhiệt đới "nối đuôi nhau", trực chỉ Hải Phòng - Hà Tĩnh