Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Nam Bộ bước vào đợt triều cường mới