Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, hướng vào Nam bộ

13/0,620