Áp thấp nhiệt đới di chuyển kỳ lạ, gây 'mưa chồng mưa' ở miền Bắc