Áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào Ninh Thuận - Bình Thuận

14/0,664