Áp thấp khả năng mạnh thành bão, giật cấp 10 và liên tục đổi hướng