Ảnh, video: Hiện trường vụ đâm xe tại Đức, thủ phạm tự sát tại chỗ