Ảnh 'sống ảo' của giới trẻ với tòa nhà cao nhất Việt Nam