Anh điều tra tai nạn máy bay khiến phi công Nguyễn Thành Trung hi sinh