Anh điều tàu ngầm tới gần Syria, sẵn sàng phóng tên lửa