Anh - Colombia: Tam sư chấm dứt cơn ác mộng 12 năm?

12/1,005