Ảnh chi tiết Exciter 2018: Không nhiều nâng cấp, tăng giá 2 triệu