Ảnh chế bóng đá: Italia 'chung mâm' với Việt Nam tại World Cup