Ăn xong vội vã làm 6 việc này, chính bạn đã tự rước bệnh nguy hiểm vào người mà không biết