Ăn tiết canh, một bệnh nhân tử vong do nhiễm liên cầu lợn