Án mạng kinh hoàng tại trung tâm cai nghiện, 4 người thương vong