Ăn bò khô nhuộm phẩm màu, bé trai cấp cứu vì tiểu ra máu