Ám ảnh kinh hoàng khi máy bay Air Asia rơi tự do 6.000m