Ai Cập phát hiện một lăng mộ cổ thuộc Vương triều Ptolemy