Ai bảo kê 'đại siêu thị' máy móc cũ dưới chân cầu Thăng Long?