'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel

Xem trọn khoảnh khắc của nhóm Super Junior, GOT7, Twice, Monsta X, Mamamoo, NCT, ITZY, Kang Daniel…trên sâu khấu lễ trao giải 'AAA 2020' dưới bài đây!

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 1

Bạn đầu lễ trao giải dự kiến được phát sóng trực tiếp vào ngày 25. Tuy nhiên, đã hoãn lại để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ và nhân viên do sự tái phát của Covid-19, cũng như chiến dịch giãn cách xã hội trong giai đoạn hai.

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 2

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Trong quá trình trao giải, nhằm mang đến bầu không khí thoải mái, giải tỏa căng thẳng, các nhóm nhạc Kpop mang bùng nổ sân khấu với những màn trình diễn ấn tượng.

NCT

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 3 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 4 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 5 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 6
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 7

IZONE

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 8

ITZY

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 9
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 10

THE BOYZ

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 11 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 12 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 13 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 14 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 15 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 16 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 17 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 18
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 19

Kang Daniel

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 20 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 21 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 22 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 23 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 24
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 25

AB6IX

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 26 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 27 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 28 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 29 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 30 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 31 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 32
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 33

GOT7

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 34
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 35

Song Ga In

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 36
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 37

Mamamoo

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 38

Monsta X

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 39
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 40

ALEXA

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 41

STRAY KIDS

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 42
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 43

NCT Dream

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 44
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 45

Super Junior

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 46
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 47

CRAVITY

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 48

ONE US

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 49 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 50 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 51 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 52 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 53
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 54

GIDLE

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 55 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 56
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 57

Miyeon.

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 58
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 59

Woogi.

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 60
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 61

Shuhwa.

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 62

Soyeon.

TREASURE

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 63 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 64 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 65 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 66 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 67 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 68 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 69 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 70 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 71
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 72

Im Young Woong

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 73
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 74

TWICE

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 75

SECRET NUMBER

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 76 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 77 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 78
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 79

PENTAGON

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 80 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 81 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 82 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 83 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 84 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 85 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 86 'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 87
'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 88

Big Man

'AAA 2020': Sâu khấu bùng nổ của TWICE, Super Junior, Got7, NCT, ITZY và Kang Daniel Ảnh 89

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Đang tải...
Tuổi xông đất, xông nhà, mở hàng tốt nhất năm Tân Sửu 2021

Tuổi xông đất, xông nhà, mở hàng tốt nhất năm Tân Sửu 2021

12 con giáp đón đợi may mắn gì trong tháng cuối năm Âm lịch 2021?

12 con giáp đón đợi may mắn gì trong tháng cuối năm Âm lịch 2021?

Diện bikini chán chê, Ngân 98 lại khiến dân mạng ‘nóng mắt’ với hình ảnh này

Diện bikini chán chê, Ngân 98 lại khiến dân mạng ‘nóng mắt’ với hình ảnh này

Thông tin mới nhất vụ hỗn chiến trên Quốc lộ vì ‘tranh nhau’ nữ tiếp viên

Thông tin mới nhất vụ hỗn chiến trên Quốc lộ vì ‘tranh nhau’ nữ tiếp viên

TIN MỚI

Lâm Đồng: Thuê ô tô đi ăn trộm

Lâm Đồng: Thuê ô tô đi ăn trộm

Khoảng 11 giờ ngày 15/1/2021, Công an xã Đạ Rsal tiếp nhận tin báo của ông Lê Quang Vinh (49 tuổi, ngụ tại Tân Tiến,...
Đắk Nông: Mâu thuẫn từ karaoke

Đắk Nông: Mâu thuẫn từ karaoke

Do không có hệ thống cách âm, các hộ gia đình hát karaoke tại nhà đã gây ồn ào trong khu dân cư, làm ảnh hưởng đến...