Á hậu Thư Dung gây phẫn nộ dư luận khi tạo dáng phản cảm?