Á hậu Huyền My mặc váy hở bạo vòng 1 khi dự sự kiện