Á hậu Đại dương khuyên Ngân Anh phát ngôn và hành động sáng suốt