9X giành 5 học bổng, có dự án lọt top Sáng kiến toàn cầu