9X đăng clip 'gạo cao su' trên Facebook không chịu nộp phạt