94.000 người chết do ung thư mỗi năm, gấp 9 lần TNGT