91% vải Việt Nam bán cho Trung Quốc, giá hơn 9.000 đồng/kg