91 người chết do bão, hàng cứu trợ cả năm sau mới nhận

20/1,256