9 cầu thủ Olympic nhận lệnh 'đặc biệt', Olympic Việt Nam sớm lộ đội hình