8 thanh niên đầu trần, dàn hàng ngang trước đầu ôtô trên quốc lộ