8 phút gây án và đào tẩu của tên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng