8 con trâu của người dân Hà Giang bị sét đánh chết