7 người chết thảm vì dây dù mắc vào quạt trực thăng