7 giờ căng thẳng phẫu thuật cho bé trai 20 tháng có đầu biến dạng thành hình tam giác