7 điểm ít biết về ứng viên thi Hoa hậu quý bà, chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ