68 người phải cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới