60 người nhập viện vì ăn phải thịt bò bị rắn độc cắn