6 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do tạp chí du lịch Rough Guides (Anh) bầu chọn