50 USD/kg mận: Chuyện không tưởng ở phố cổ khiến khách Tây đắng miệng

14/0,840