47 thí sinh Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La đỗ Học viện An ninh Nhân dân