45% nhà tuyển dụng khó tuyển nhân lực chất lượng cao