40 tấn hàng của Nga hỗ trợ người dân vùng bão lũ tới Cam Ranh lúc nửa đêm

24/0,992