4 trẻ sơ sinh tử vong ở BV: Lần đầu thấy con cũng là lần cuối