4 trận động đất liên tiếp trong sáng nay ở Quảng Nam