4 năm, Đắk Lắk thu hồi gần 2,4 tỷ đồng, 103.180 m2 đất

Ngày 24/6, Thanh tra Chính phủ đã thông báo Kết luận thanh tra số 1601/TB-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 – 2014, qua đó hé lộ một số tồn tại hạn chế.

1466816522-7890-1-127275

Qua thanh tra 12 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk (6 sở ngành và 6 huyện, thị), Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, chất lượng được nâng lên, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết kịp thời, đạt tỷ lệ khá cao, nhiều vụ khiếu kiện kéo dài đã được giải quyết, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Trong giai đoạn 2011-2014, các cấp các ngành trong tỉnh tiếp 19.152 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm 11.949 vụ việc. Qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng, 103.180 m2 đất và 127 m3 gỗ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân hơn 1,8 tỷ đồng và gần 98.000 m2 đất, xử lý hành chính 23 người và 3 tập thể.

Về công tác thanh tra, các cơ quan thanh tra tỉnh và sở ngành đã triển khai hàng chục nghìn cuộc thanh tra các loại, phát hiện 5.480 đơn vị tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng tiền hơn 224 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Ví dụ như chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân chưa nhiều, chủ yếu ủy quyền cho Phó chủ tịch, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo…

Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhưng chưa được giải quyêt dứt điểm, vẫn còn đơn thư khiếu nại vượt cấp lên trung ương, việc tham mưu của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, dẫn đến có vụ việc sau khi đã ban hành quyết địinh giải quyết phải sửa đổi hoặc hủy bỏ thay thế, làm cho vụ việc kéo dài.

Giám đốc một số sở như Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch “chưa tiếp dân định kỳ theo quy định”, việc phát hành quy chế tiếp công dân còn chậm so với quy định, trong đó Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa có phòng tiếp dân riêng…

Một số chủ tịch huyện có tiếp dân định kỳ và đột xuất nhưng “cán bộ làm công tác tiếp công dân đã không ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân” cũng là một hạn chế của công tác tiếp dân ở đây.

Kết luận thanh tra nêu rõ việc công khai minh bạch trong công tác phòng chống tham nhũng chưa được thực hiện triệt để, như việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn theo quy định (huyện Ea Hleo), việc ký hợp đồng đối với công chức, viên chức vào cơ quan đơn vị chưa đúng quy trình (TP Buôn Ma Thuột, huyện M’Drăk…)

Đáng chú ý, qua thanh tra 6 sở cho thấy kế hoạch thanh tra chưa sát với thực tế dẫn đến việc chưa đạt. Cá biệt, có đơn vị tỷ lệ thực hiện rất thấp như Sở Giao thông vận tải, năm 2014, chỉ đạt 16,6% so với kế hoạch đặt ra, Sở Tài nguyên và môi trường đạt 15,5%.

Một số cuộc thanh tra do Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải tiến hành chưa đúng trình tự, thủ tục. Việc kiểm tra đôn đốc, thực hiện kết luận quyết định xử lý sau thanh tra chưa kịp thời, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu.

Từ Kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,…chỉ đọa kiểm tra rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng phức tạp kéo dài trên địa bàn, đặc biệt phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giải quyết vụ khiếu nại của trên 300 hộ dân liên quan đến các công ty cà phê trên địa bàn.

Được biết, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3623/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện kết luận trước ngày 31/7/2016, giao Thanh tra Chính phủ theo dõi kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2016.

TIN MỚI

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

Với thời gian 2 ngày, bạn có thể lựa chọn khám phá Cần Thơ - An Giang. Đây là 2 điểm du lịch nổi tiếng miền Tây...